Llengua i TIC

Aquest bloc és un recull dels blocs que s'elaboren com a portafoli del curs
"L'àrea de llengua i les TIC-01" organitzat pel
Servei de Formació Permanent del Professorat
de la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears